Публікації в наукових виданнях та ЗМІ

2021

У Житомирському обласному архіві оцифровують документи // Веб-сайт suspilne.media – 29.03.2021


2019

Краєвиди з висотної будівлі житомирського Держархіву. Фоторепортаж // Інтернет-портал новин «Житомир.info» − 24.10.2019

 

Директор Держархіву Житомирської області розказав та показав, як реставрують та оцифровують документи // Інтернет-портал новин «Житомир.info» − 27.09.20

Будішевська В.В. Метричні книги – джерело вивчення родоводів // газета «Житомирщина». – 2019. − № 42. – С. 9.


2018

Гаращук Т.С. Архівні свідки страшних таємниць Голодомору 1931−1933 років на Житомирщині // Інформаційний портал «Замкова Гора» − 13.11.2018

 

Новий директор Державного архіву Житомирської області хоче зробити з нього популярне та сучасне місце // Інтернет-портал новин «Житомир.info» − 13.06.2018


2017

Лук’янчук Г. На високій скелі заснував замок // газета «Житомирщина». – 2017. − № 57. – С. 9.

Будішевська В.В. Вадим Модзалевський – видатний архівіст України // газета «Житомирщина» – 2017. − № 82. – С. 10.

Будішевська В. Семен Данилович Пількевич, науковець та організатор // газета «Житомирщина» – 2017. − № 85. – С. 8.


2015

Гаращук Т.С. Становлення та діяльність Волинського дворянського депутатського зібрання: діловодний аспект (кінець ХVIII – поч. ХХ ст.) // Збірник наукових праць «Студії з архівної справи та документознавства» . – 2015. – Том. 22−23. – С. 59−67.

Гаращук Т.С. Інформація про перший короткостроковий авторський семінар, проведений у Києві в рамках міжнародного співорібництва


2014

Будішевська В.В. Хранителька історії // газета «Житомирщина» – 2014. − № 69. – С. 12.

Гаращук Т.С. Джерела з історії дворянських депутатських зібрань України (кінець ХVIII – поч. ХХ ст.) // Науково-практичний журнал «Архіви України» .– 2014. – Вип. 3. – С. 112−120.


2011

Гаращук Т.С. Термінологія документів дворянських депутатських зібрань. // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань: зб. наук. пр. / Київський нац. ун-т культури і мистецтв. За зат. ред. В.В. Безбрадко.−К.:Четверта Хвиля, 2011.−Вип. 5.−С. 218−222.

 

Гаращук Т. Організація роботи з документами у дворянських депутатських зібраннях в Україні (кінець XVIII – початок XX ст.) // Збірник наукових праць «Студії з архівної справи та документознавства» . – 2011. – Том. 19. – Книга 2. – С. 38−46.


2009

Гаращук Т. Діловодні документи Волинського дворянського депутатського зібрання: видовий зміст, склад, оформлення ( перша пол. ХІХ ст.) /Т. Гаращук // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: міжвід. зб. наук. пр. / УДІАСД. – К., – 2009. – Вип. 10. – С. 116–129.